Kontakt

Ivan Bartůněk
Spáčilova 13, Brno, 618 00

tel.: 548 530 534

mobil: 604 875 707

e-mail: bartuneki@volny.cz

Advertisement
Rubriky: Menu | Napsat komentář

Ivan Bartůněk

       

Ivan  B a r t ů n ě k 

 

caller, lektor,
trenér, choreograf a porotce

 

    Od roku 1980 se intenzivně věnuje country
tancování. Ač povoláním pedagog, patří mezi přední odborníky na country tance
v České republice. Dvacet tři let vedl v Brně taneční soubory.
Nejdříve soubor Dostavník pak 17 let soubor La Quadrilla –  trojnásobný mistr republiky v country tancích. Šestnáct let spolupracuje s  Asociací dětských tanečních souborů,
jako lektor mnoha seminářa porotce dětských tanečních soutěží. Působí jako
lektor country tanců, skotských, řeckých, line dance, couple dance, základů taneční techniky, základů choreografie a základů callerování na mnoha seminářích po celé republice určené pro pedagogy  , vedoucí tanečních souborů, členy
tanečních souborů, taneční mistry a cvičitele.

     Je autorem celé řady metodických
materiálů. Od roku 1990 vede kurzy country tanců pro veřejnost v Brně. Je
neúnavným propagátorem country tanců, skotských, řeckých a line dance. Jako jedinému
se mu podařilo prosadit výuku tanců do ČT . Do dětských pořadů Oáza (4 lekce
country tanců) a Kometa (4 lekce line dance).

     Řadu let spolupracuje s pedagogickými
centry v Brně, Plzni, Náchodě, Jíčíně, Hradci Králové, Břeclavi, Blansku aj..
Spolupracuje také se Svazem učitelů tance, Českou asociací sport pro všechny a
se seznamovací agenturou Harmonie.

     Více než třicet let  působí jako caller na stovkách country bálů u
nás, ale i v Německu, Rakousku a Chorvatsku. Již devátým rokem spoluorganizuje organizuje  velice úspěšné dva týdenní pobyty s výukou country tanců v Chorvatsku.Rubriky: Ivan Bartůněk | Napsat komentář

Taneční názvosloví


V country tancích se vyskytuje řada tanečních figur, keré je třeba znát dříve,
než se pustíme do tancování.

Pro začátek jen ty nejzákladnější:


Do-si-do
Tanečníci stojí čelem proti sobě, jdou 3 kroky vpřed, míjí se pravými
rameny, na 4 dobu úkrok vpravo (tanečníci se míjí zády za zády), pak
jdou 3 kroky vzad, na 8 dobu přísun.

See Saw
Jako Do-si-do, ale tanečníci vykročí levou nohou a míjí se levými rameny.

Swing
Tanečníci stojí čelem k sobě, držení jako v klasických tancích. Pravou
nohou kříží levou nohu. Levá noha se vždy přisune. Taneční pár se tak
neustále točí vpravo.

Ladies chain

Dva páry stojí proti sobě. Dámy udělají krok vpřed, uchopí se za
napřažené pravé ruce a zatáhnou. Dáma se tak dostane před
protistojícího pána, tomu podá levou ruku. Pán jí za ni uchopí svojí
levou rukou, pravou rukou jí uchopí v pase a s dámou provede jednu
celou zátočku proti směru hodinových ručiček. Páry stojí opět čelem
proti sobě.

California twirl

Tanečníci stojí v páru vedle sebe. Partneři zvednou spojené ruce (pán
pravou, dáma levou) a vytvoří branku. Dáma jde šikmo vlevo od levé nohy
a podtáčí se pod brankou vlevo o 180°, zatímco pán vykročí pravou nohou
a obchází dámu ve směru hodinových ručiček také o 180°. Tanečníci si
tak vymění místa a stojí v opačném směru. Pán má svou dámu po pravé
straně.

Star Thru
Dva páry stojí čelem proti sobě. Pán napřáhne pravou ruku proti levé
ruce protistojící dámy. Dlaně se opřou o sebe, prsty směřují vzhůru.
Při pohybu vpřed dáma vykročí levou nohou a otáčí o 90° vlevo pod
spojenýma rukama, zatímco pán vykročí pravou nohou, prochází za dámou a
otáčí se o 90° vpravo. Tanečníci končí v základním postavení v páru
vedle sebe.

Right hand star

Dva protistojící páry dají pravou ruku na střed, natočí se pravým bokem
na střed a vytvoří tzv. hvězdu. Jdou pak 8 kroků po směru hodinových
ručiček.

Left hand star

Stejně jako Rihgt hand star, ale páry se natočí levým bokem na střed, podají si levé ruce a jdou 8 kroků ve směru tance.

Rubriky: Taneční názvosloví | Napsat komentář

Metodické materiály

Veškeré metodické materiály je možné objednat na adrese:

bartuneki@volny.cz

DVD


První DVD Country tance 1 je konečně na světě. Po velkém úsilí se podařilo vytvořit DVD s 18 ti country tanci + speciálním bonusem. Toto DVD doplňuje existující materiál country tance 1 o obrazovou stránku. Jednotlivé tance jsou metodicky podrobně vysvětleny a ukázány. Myslím, že neexistuje názornější pomůcka.

 

 DVD Základy taneční techniky , je celé zaměřené na taneční techniku. Celé je rozděleno do 4 lekcí – Taneční chůze, Taneční držení, Taneční figury, Ostatní. Jde o první DVD svého druhu u nás. Vhodné pro vedoucí tanečních souborů, ale i pro tanečníky, kteří se chtějí naučit, nebo zlepšit taneční techniku.
DVD Line Dance 1 – obsahuje 10 jednoduchých tanců, které jsou podrobně metodicky vysvětleny a ukázány. Podle tohoto DVD tance zvládne určitě každý i nezkušený tanečník či tanečnice.

 

 

DVD Line dance 2 je dalším pokračováním předchozího úspěšného DVD Line dance 1. Obsahuje deset nových tanců, které jsou podrobně metodicky vysvětleny a ukázány. I z tohoto DVD se jistě naučí tance každý i nezkušený tanečník.

 

 

 DVD Výběr tanců  se od ostatních výrazně liší. Není zaměřené pouze na jeden druh tance, ale obsahuje po čtyřech tancích country, skotských, řeckých a line dance. Lze tak alespoň trochu získat představu o jednotlivých druzích tance.

DVD_obal_Country tance 2

DVD Country tance II. navazuje na předchozí úspěšné DVD Counry tance I. Obsahuje 18 vesměs jednoduchých country tanců – kruhových, řadových a čtverylek. Dále je materiál doplněný dvěma bonusy – ukázky z country bálů a nepovedené záběry.

 

DVD_obal_Couple_Dance_1

NOVINKA – vedle klasických country tanců a line dance, se v poslední době těší čím dál větší oblibě tancování v páru tzv. COUPLE DANCE

Na tento trend jsem zareagoval úplně novým DVD COUPLE DANCE 1, které obsahuje celkem 10 párových tanců nejen v rytmu moderního country, ale i waltzu, valčíku, rumby nebo salsy. Všechny tance jsou podrobně metodicky vysvětleny a ukázány. Toto DVD je vhodné pro všechny, kteří si chtějí zatančit nejen na country bálech.

DVD_obal_Couple_Dance_2

NOVINKA – Další DVD Couple dance 2  je  zaměřčené na párové tance, které navazuje na předchozí DVD Couple dance 1.  Budete mít možnost si zatančit nejen v rytmu Two stepu, ale i valčíku, tanga nebo toho nejmodernějšího co se v párovém tancování tancuje ve světě.

DVD_obal_výběr_tanců 2 - Ivan

 DVD VÝBĚR TANCŮ  II. navazuje na úspěšné DVD VÝBĚR TANCŮ I. Obsahuje celkem 16 úplně nových tanců rozdělených do čtyř skupin. Jsou zde klasické country tance, moderní line dance, stále oblíbenější párové tance a nezapoměl jsem ani na tance z Řecka, Skocka a Mexika. Toto DVD rozšíří Vaše znalosti o další nové tance.

DVD_obal_Couple_Dance_3

 Jubilejní desáté DVD

DVD Couple dance 3 –  navazuje na dvě předchozí DVD Couple dance 1  a 2. I zde je celkem 10 úplně nových párových tanců. Zatančíte si waltz, valčík a další velice oblíbené tance. Věřím, že vám budou líbit.

 DVD_obal_Couple_Dance_4

NOVINKA

15.1. bylo pokřteno na country bále v Brně Bystrc toto nové DVD. Od předchozích se liší v tom, že část byla natáčena v Chorvatsku u moře. DVD obsahuje deset úplně nových tanců. Věřím, že se vám budou líbit.

 

 

náhled obrazového popisu tance
náhled textového popisu tance

Rubriky: Metodické materiály | Napsat komentář

Speciální nabídkaZajištění kompletního celovečerního programu na:
  a) country bály
b) firemní akce
c) akce se specifickým zaměřením (skotský večer, irský večer……..)
Dále je možné zajistit:

  a) taneční soubor – La Quadrilla – trojnásobný mistr republiky v country tancích
b) hudební country kapelu – Zimour
c) výuku country tanců
d) výuku skotských tanců
e) výuku řeckých tanců
f)  výuku line dance
g) výuku couple dance

 

           


                              

 

 

Rubriky: Speciální nabídka | Napsat komentář

Nabídka

Nabídka

1/ Semináře určené pro:

  a) pedagogy mateřských škol a základních škol
b) vedoucí zájmových kroužků
c) vedoucí tanečních kroužků
d) cvičitele SPV
e) taneční mistry

zaměřené na:

  a) country tance
b) skotské tance
c) řecké tance
d) line dance
e) couple dance

  f)taneční průpravu
g) základy choreografie
h) základy callerování – (jak učit tance)

2/ Country bály určené pro pořadatele a agentury zaměřené na:


  a) výuku country tanců
b) výuku skotských tanců
c) výuku řeckých tanců
d) výuku line dance
e) couple dance

3/ Firemní akce:

  zapojení účastníků do tance formou jednoduché výuky

4/ Výuka tanců na svatbách:

ideální prostedek rozproudění zábavy, způsob jak se nenásilnou formou všichni navzájem poznají.

5/ Moderování:

  – na country bálech
– plesech
– společenských akcích
– dětských akcích
– firemních akcích

6/ Účast v porotách:

  na soutěžích dětských i dospělých tanečních country souborů

7/ Kurzy country tanců:

  – pro mládež
– pro dospělé

Rubriky: Nabídka | Napsat komentář